lrxin-关于2018年度学位论文抽查结果的情况通报

教育龙8国际app手机版下载

关于2018年度学位论文抽查结果的情况通报

时间:2018-09-07 12:41 来源:中科院金属研究所研究生部 作者:学位 点击:

 根据《中国科学院金属研究所研究生学位论文抽查暂行办法》的规定,针对2018年冬、夏季毕业研究生学位论文进行了抽查。抽查名单在201865日所学位评定委员会上确定,共抽出10本博士论文和3本硕士论文,分别占当年博士毕业生人数的12%和硕士毕业生人数的10%。根据规定,对抽查论文实行“双盲制”匿名评审。单项指标按百分制,总体评价按优秀、良好、一般、较差四个档次打分。

39份评审意见中(每篇论文各送3位专家)优秀17份,良好19份,一般3份。抽查结果详见附页。专家评审意见已反馈给导师。

专家们除了对研究内容给出针对性的具体意见外,主要指出了下列一些问题:(1)论文摘要意思表述不清楚或重复,有的摘要与结论大段重复。2文献综述中对前人研究成果总结归纳不足,论述缺乏系统性,导致本研究工作意义不明确。有的论述没有给出引用文献或者文献引用不规范。3小节题目或三级标题题目表达的意思不明确。4)论文中用词不准确,不规范。有的前后文缺乏逻辑关联。有的论文对非重点内容的介绍篇幅较大,不够精炼。5机理研究有待深入。6总结论只是简单将各章节结论照搬过来,缺乏综合论述。有的结论缺乏数据支持。有的研究结果普适性不强。(7)在论文写作方面存在比较多的问题,主要是写作不认真,尤其在图表、照片方面问题突出,比如图题没有自明性、同类图尺寸不一致,图中标尺不清晰、图序号错误、个别图完全重复、有的照片模糊不清等。有的段落起行处没有空格,错别字、病句较多。

20172月中国科学院大学发布了《中国科学院大学博士硕士学位论文抽检结果处理办法》,该办法规定在国家、省市及各专业委员会的抽检中发现问题论文,将对该论文作者、导师和培养单位进行不同程度的处理,直至撤销学位、停止导师招生资格以及削减招生计划、撤销学科培养点等严厉的处罚。

我所坚持学位论文抽查工作旨在加强质量控制,避免出现问题论文。希望导师对研究生学位论文从内容到形式两方面严格把关,注重论文研究内容的系统性和创新性,敦促学生加强论文写作能力的训练,严格按照《中国科学院大学研究生学位论文撰写规范指导意见》(20179月)和《中国科学技术大学研究生学位论文撰写手册》(20166月)撰写学位论文,确保论文学术质量和写作质量。

 

 

 金属所研究生部

                                                                    201897

 

  

 

 

 

                   2018年度毕业研究生论文抽查结果

博士生10人:

 

学生姓名

段启强

学位

博士

导师

张哲峰

论文题目

高强度金属材料疲劳性能优化与韧性评价方法研究

评价指标

选题

综述

创新性

论文成果

基础知识

科研能力

写作能力

总评

专家1打分

90

90

90

92

92

90

90

优秀

专家2打分

95

90

92

90

95

95

90

优秀

专家3打分

91

88

89

90

90

91

90

优秀

                       

   

学生姓名

林研

学位

博士

导师

李毅、潘杰

论文题目

梯度率对梯度结构金属镍力学行为的影响

评价指标

选题

综述

创新性

论文成果

基础知识

科研能力

写作能力

总评

专家1打分

92

86

90

85

89

87

90

良好

专家2打分

95

90

90

90

92

90

85

优秀

专家3打分

92

85

90

90

88

90

90

优秀

                       

 

学生姓名

廉心桐

学位

博士

导师

孙文儒

论文题目

P与高温合金主要基体元素间的交互作用

评价指标

选题

综述

创新性

论文成果

基础知识

科研能力

写作能力

总评

专家1打分

90

90

80

84

82

80

82

良好

专家2打分

90

80

60

70

70

80

80

良好

专家3打分

90

85

85

85

82

82

80

良好

                         

 

 

 

学生姓名

韦江

学位

博士

导师

陈德敏

论文题目

室温铝离子电池正极材料制备及电化学性能研究

评价指标

选题

综述

创新性

论文成果

基础知识

科研能力

写作能力

总评

专家1打分

90

90

85

82

82

83

80

良好

专家2打分

95

90

60

60

65

70

70

一般

专家3打分

85

85

80

80

85

80

85

良好

                         

学生姓名

OKPO

学位

博士

导师

郑玉贵

论文题目

不同商用B10铜镍合金管在模拟/天然海水中浸泡后的腐蚀行为研究

评价指标

选题

综述

创新性

论文成果

基础知识

科研能力

写作能力

总评

专家1打分

92

88

88

88

89

90

85

良好

专家2打分

80

85

70

85

83

80

88

一般

专家3打分

85

80

80

75

85

80

85

良好

                         

 

学生姓名

李爽

学位

博士

导师

马秀良、朱银莲

论文题目

铁电薄膜畴结构的像差校正透射电子显微学研究

评价指标

选题

综述

创新性

论文成果

基础知识

科研能力

写作能力

总评

专家1打分

90

90

92

92

90

90

90

优秀

专家2打分

90

95

90

90

90

95

85

优秀

专家3打分

95

90

95

95

90

90

90

优秀

                         

 

学生姓名

张昊

学位

博士

导师

马宗义、倪丁瑞、王东

论文题目

高氮不锈钢搅拌摩擦焊接/加工的组织与性能研究

评价指标

选题

综述

创新性

论文成果

基础知识

科研能力

写作能力

总评

专家1打分

88

85

80

80

82

82

80

良好

专家2打分

92

90

87

85

88

85

87

良好

专家3打分

95

88

80

83

85

85

80

良好

                         

 

学生姓名

肖海刚

学位

博士

导师

李瑛

论文题目

海洋大气腐蚀中β-FeOOHQ235表面 形成及演化机制研究

评价指标

选题

综述

创新性

论文成果

基础知识

科研能力

写作能力

总评

专家1打分

90

90

92

92

90

90

90

优秀

专家2打分

88

80

85

80

90

85

85

良好

专家3打分

85

90

80

85

85

80

75

良好

                       

 

 

学生姓名

荣菊

学位

博士

导师

贺连龙

论文题目

中间相沥青基炭/炭复合材料的显微结构研究

评价指标

选题

综述

创新性

论文成果

基础知识

科研能力

写作能力

总评

专家1打分

90

90

90

92

90

90

90

优秀

专家2打分

95

90

90

90

90

80

85

良好

专家3打分

85

85

80

80

85

85

80

良好

                         

 

学生姓名

李亦然

学位

博士

导师

王京阳

论文题目

几种新型低热导率陶瓷热学性能的第一性原理研究

评价指标

选题

综述

创新性

论文成果

基础知识

科研能力

写作能力

总评

专家1打分

95

90

92

95

90

95

92

优秀

专家2打分

95

92

90

92

92

90

90

优秀

专家3打分

85

86

84

85

85

84

84

良好

                       

 

硕士生3

 

学生姓名

张晴

学位

硕士

导师

任文才 成会明

论文题目

氧化石墨烯基纳滤分离膜的性能调控研究

评价指标

选题

综述

创新性

论文成果

基础知识

科研能力

写作能力

总评

专家1打分

90

90

83

84

82

82

83

良好

专家2打分

95

90

90

80

85

85

87

一般

专家3打分

90

85

70

70

85

80

80

良好

                       

 

学生姓名

毛耀宗

学位

硕士

导师

李京、魏英华

论文题目

环氧涂层钢筋缺陷处在海水拌养混凝土模拟液中的腐蚀行为

评价指标

选题

综述

创新性

论文成果

基础知识

科研能力

写作能力

总评

专家1打分

92

90

90

90

90

90

88

优秀

专家2打分

95

90

90

90

85

85

80

优秀

专家3打分

85

88

90

95

90

95

90

优秀

                       

 

学生姓名

冯家伟

学位

硕士

导师

单以银

论文题目

2.5GPa级马氏体时效钢的微观组织与力学行为研究 

评价指标

选题

综述

创新性

论文成果

基础知识

科研能力

写作能力

总评

专家1打分

91

91

90

90

90

90

90

优秀

专家2打分

80

80

90

84

86

85

85

良好

专家3打分

92

90

90

87

90

92

92

优秀